Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier Tuần 4 tháng 11/2019

Hotline xem căn hộ Phú Đông Premier thực tế 0901.866.979

Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier Tuần 4 tháng 11/2019:

  • Đang thi công tầng 35 Block A
  •  Đang thi công tầng 35 Block B
  • Đang thi công tường 34- 34 Block A – B

Website thông tin Căn hộ Phú Đông Premier
Website các cập nhập Tiến độ dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier

Căn hộ Phú Đông Premier đã hoàn thiện trong công trường

Rate this post
0/5 (0 Reviews)