Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tuần 1 tháng 10/2019. Liên hệ 0901.866.979

Tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 10/2019

Cập nhật tiến độ căn hộ Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 10/2019

  • Đang thi công tầng 32 Block A
  • Đang thi công tầng 31 Block B
  • Căn hộ thực tế thi công được 100%

Để xem căn hộ Phú Đông Premier thực tế. Liên hệ Tổng Đài 0901.866.979 (24/24)

Flycam toàn bộ dự án căn hộ Phú Đông Premier tiến độ cuối tháng 9/2019

Rate this post