Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tuần tháng 3 12/2019

Hotline xem căn hộ Phú Đông Premier thực tế 0901.866.979

Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier Tuần 3 tháng 12/2019:

  • Đang thi công tường tầng 35; lót gạch tầng 15; lắp cửa tấng 8 Block A
  • Đang thi công tường tầng 35; lót gạch tầng 14; lắp cửa tấng 7 Block B

Website thông tin Căn hộ Phú Đông Premier
Website các cập nhập Tiến độ dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier

Rate this post