Tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 4 tháng 06/2019

Tiến độ thi công dự án Phú Đông Premier Tuần 4 tháng 06/2019

  • Đang thi công tầng 23 Block A
  • Đang thi công tầng 21 Block B
  • Đang thi công tường 15 – 17 Block A – B

Rate this post
0/5 (0 Reviews)